Bestyrelsen ønsker  at få en A-bane, en A-bane med en teknisk sværhedsgrad og en høj grad af sikkerhed.  Dvs. en bane for alle kører uanset om man er nybegynder eller topkører. Er man nybegynder eller letter trænet, så vil der være en del hop man ikke kan springe, men det kommer jo mere erfaring man får. Men en bane for alle kører uanset niveau.

Iflg. aftale har bestyrelsen evalueret baneaftalen. Bestyrelsen/klubben fastholder aftalen, og fortsætter med stor glæde samarbejdet med Vestjysk Rustfri Montage omkring baneopbygning og vedligehold.

Når banen er teknisk svær og hoppene begrænser en del kører i at spring, så bliver sikkerheden på banen større, idet farten nedsættes og kørerne ikke har mulighed for at springe alt på første omgang.

Netop når vi snakker sikkerhed må bestyrelsen igen påpege og endnu engang henvise til DMUs reglement, at banen køres hele vejen rundt, dvs. der kører ikke ind og ud forskellige steder på banen, der køres kun ind og ud på de anviste steder. Der vil blive sat kegler op, for at synliggøre, at man ikke må kører over her. Der er forsøgt medvolde og jord, men det bliver fjernet. Men vi opfordrer kraftigt kører, forældre m.m. til at der SKAL køres hele vejen rundt!

Som alle kan se og kørerne kan mærke, så er de fleste hop blevet noget større og der er kørt rigtig meget jord rundt på banen og på alle hop, også meget mere end bestyrelsen havde forestillet sig. Dvs. der er allerede brugt rigtig rigtig mange time på banen, men det er en investering i banen og derfor er det også vigtig at jorden ikke trækkes væk fra hoppene igen.  Men hoppene forbliver og vedligeholdes løbende.

Banen vil ikke være slæbt til alle træninger, men vil blive slæbt efter en vurdering (alt efter kører pr. træning, vejr og vind) og hoppene vil blive lavet løbe. Banen vil altid stå klar til løb og klubmesterskab. Dette arbejde vil fortsat lave iflg. aftalen, dog vil et par af klubbens kører skulle hjælpe, da ingen har uanet tid. Der vil blive lavet et mindre baneudvalg som vil blive instrueret, således at der ikke trækkes jord af hoppene.

For at få en A-banen mangler klubben en lille ændring af banen ved målflaget, denne opgave vil blive lavetinden længe.

Er det spørgsmål hertil, så er i velkommen til at tage fat ibestyrelsen (mail eller tlf.). Bestyrelsen vil endvidere være på Korskroen lørdag den 1. juni kl. 12 – 13.

Vi har en fed klub, med gode faciliteter, lads os hjælpe hinanden med at værne om det.

Venlig hilsen

Bestyrelsen