Vestjysk Motocross Club

Ændring af bestyrelsen

Kære medlemmer

Til info så udtræder Morten Falk og Jacquelien Horkenborg af VMCC’s bestyrelse, vi takker for deres arbejde i bestyrelsen og siger samtidig velkommen til de 2 suppleanter, som indtræder i bestyrelsen, Frank Andersen og Paul Østergaard.

Begge har tidligere været en del af VMCC’s bestyrelse og fulgt med på sidelinjen og klar til at træde til.

Det er selvfølgelig beklageligt at bestyrelsesmedlemmer udtræder i utide, men I skal som medlemmer eller nok nærmere forældre til kører, tænke på at bestyrelsen, er frivillige, frivillige der bruger deres fritid på at skabe de bedste rammer for VMCC, dvs. for Jer og jeres børn, Alle er vist bekendt med den uro og surhed fra nogen som der har floreret rundt det sidste ½ års tid. Og det bliver desværre for meget for noget, hvilket er helt forståelig og dybt beklagelig og på ingen måder ok.

Vi skal som bestyrelse, selvfølgelig også kigge indad og det gør vi løbende, men vi kan desværre ikke gøre alle tilfreds.

For 10 år siden blev der lavet en strategiplan for VMCC, en plan med et overordnet mål, om at blive Danmarks bedste Cross Klub, og med flere delmål undervejs, delmål som er tilpasset løbende og tilpasset den udvikling klubber og cross er i. Planen præsenteres hvert år på generalforsamling og kommende tiltag for at nå målet oplyses.

Vi har desværre mødt en del modstand undervejs, og forståelig nok, da det er svært at drømme stort, og når en ynglings træ skal fældes til fordel for Danmarks bedste ryttergård, ja så kan bølgerne gå lidt højt og vi som bestyrelse må finde de brede skuldre og tage imod øretæverne. MEN VI HAR EN PLAN OG DEN FØLGER VI.

Vi har lige afholdt JM FM for Mini & OB samt træningsweekend og træningsuge, alle arrangementer med mange at Jer som frivillige og det skal I have tak for. Det ærgerlige er selvfølgelig, alt det brok og vrøvl der er, men heldigvis er det blot blandt forældre til medlemmer og kører, for kørerne hos VMCC, Danmarks Bedste Klub – de er fantastiske, altid positive og åben for nye tiltag og muligheder, de behandler hinanden ordentlig og flere og flere af de unge deltager i det frivillige arbejde hos VMCC, og det er fantastisk og noget vi som klub kan glæde os over.

Vi er Danmarks bedste klub, med Danmarks bedste ryttergård og snart har vi også Danmarks bedste største og flotteste klubhus, der er allerede en del frivillige der har været i gang med rydning af grund, så vi er klar – fra uge 31 går det løs, så glæd Jer.

Vi har en masse opgave vi skal have lavet hos VMCC, oversigt er under udarbejdelse. Og vi håber selvfølgelig at vi kan løse opgaverne i flok, få kan udrette lidt, men sammen kan vi udrette rigtig meget. Vi håber også, at alle forældre vil, tænker også hvad de kan gøre for klubben og ikke omvendt samt bidrage til den positive stemning og dermed være et godt forbillede for jeres børn og de unge mennesker hos VMCC.

Der kommer løbende info om klubhuset, så alle kan følge med 

God sommer til Jer alle!

Mange hilsner

Bestyrelsen, VMCC