Vestjysk Motocross Club

Træningslederkursus

Hej.

VMCC afholder træningslederkursus i klubhuset d.25/2-2020 kl 19.00. Vi håber at så mange som muligt vil melde sig til.

Tilmelding skal ske til Jørn Haahr på JH@epsotech.dk

Bestyrelsen

EYE-Track hos VMCC

Et anlæg, der kan erstatte flagposter på træningsdagen, et anlæg der fungerer helt perfekt. Et anlæg vi hos VMCC har store ønsker om. Og når der er handling bag ønsker, så sker der noget.

VMCC har fået bevilliget et større beløb hertil via anlægsfonden, samt søgt midler hos MX-Fonden og flere af klubbens medlemmer har støttet op om projektet. Vi mangler stadig midler for at få lavet den perfekte løsning. Alle medlemmer af VMCC har fået en mail her om omkring sponsorer, og flere har privat givet beløb hertil.

Vi håber at lidt flere vil støtte op økonomisk, således at alle vores frivillige folk sammen medforhandleren kan installerer udstyret i februar.

På forhånd tak for hjælpen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

VMCC