Vestjysk Motocross Club

Tak for et godt møde

Onsdag den 8. september i solskin var der evalueringsmøde omkring A DM samt en drøftelse omkring opgaver, kommende kurser mv. Super hyggelig aften der startede med klubmesterskab, lækker mad fra kioskpigerne, flæskesteg med det hele 😊, herefter et super godt og konstruktiv møde omkring afholdelse af DM A samt kommende opgaver. Der er taget referat som vil blive sendt ud til alle medlemmer. Alle var naturligvis ikke til mødet, og der er en masse arbejdsopgaver, kurser mv. som vi er sikker på flere vil deltage i.

Som VMCC’er løfter vi i flok, vier en frivillige forening hvor det forventes at alle medlemmer (eller familiemedlemmer) bidrager til fællesskabet og hjælper i klubben, der er opgaver til alle 😊

Mange hilsner

Bestyrelsen

Opsamlingsmøde

Kære medlemmer og familie hertil

Det var et fantastisk arrangementder blev afholdt søndag den 29. august, der blev lavet rigtig meget før underog efter. Bestyrelsen vil i forlængelse af det kommende klubmesterskab (eftersidste heat), afholde et lille opsamlingsmøde samt drøftelser omkring opgaverresten af året mv.. Vi har hørt rigtig meget undervejs, men tænker at vi skal have lidt arbejdsgrupper, et par ansvarlige samt evaluering af DM A.

Kiosken er vært med enflæskestegsbruger og lidt at drikke hertil, er der andet du gerne vil have er kiosken åben og det kan købes her 😊

Der vil være lidt info fra afholdelse af DM A, lidt økonomi mv. – dommerrapporten er dog imponerende flot– men vi er sikker på at der er noget vi kan blive bedre til.

Har du ikke mulighed for at komme, så skriv en mail til Gitte Albertsen, så vil hun opsamle info:   vmcckroen@gmail.com

Herudover er der masse af opgaver for det kommende år:

  • Uddannelse nye træningsleder
  • Uddannelse nye tidstager
  • Søge fonde mv. til tidstager system
  • Opsætning/køb mv. tidstagersystem
  • Plankeværk den høje vold
  • Vandhuller
  • Nyt jord på banen
  • Fonde mv. hegn til banen
  • Generelt vedligehold / maling
  •  

Og der er sikkert meget mere.

Mvh  Bestyrelsen

INFO DM A

Hej

Hermed lidt information om løbet på Korskroen den 29. august 2021 – DM A & Damer – Programmet er vedhæftet.

Vi forventer I selv printer Programmet ud, så vi kan spare miljøet.

Husk at læse information som er vedhæftet.

Reglerne skal overholdes. Hold afstand og husk det.

VMCC byder jer velkommen sammen med Stævneleder Morten Tingleff og Dommer Claus Hansen.

Møderegistering:    Søndag   kl. 07:00-08:20

Mødetidens udløb: Søndag   kl. 08:20

Der kan købes strøm i ryttergården, det koster kr. 100,- som betales ved tilmelding.

Der kan købes strøm i alle områderne, og vi henstiller til ikke at bruge generatorer p.g.a. støj.

Kiosken tilbyder følgende, samt kaffe fra søndag kl. 07:00

Rundstykker m/smør              kr. 10,-

Ost/ rullepølse                            kr. 15,-

Senere på formiddagen og resten af dagen kan købes:

Pasta salat

Kylling/bacon sandwich

Frankfurter m/ brød

Fransk hotdogs

Korskroburger

Kaffe/the                                      kr. 5,-

WC er klar, og i bedes holde dem rene.

Vaskehalen er også klar, husk at I skal være ude af vaskehallen inden det efterfølgende heat er færdig.

Velkommen til en god dag på Korskroen, vejrudsigten ser ud til at vi kan regne med tørvejr.

Jørn Haahr

Formand

Vestjysk Motocross Club

Tinghedevej 7   l  6715 Esbjerg   l   Denmark