Vestjysk Motocross Club

Træning inden DM A

Der er mulighed for træning inden DM A følgene dage. 

Onsdag d. 5/8 fra 17 til 20 og lørdag d. 8/8 fra 10 til 14

Banen vil være lukket for træning pga. klargøring onsdag d. 12/8

Bestyrelsen 

Præciserede retningslinjer for udendørsidræt

Indledningsvis

Der er kommet både præciseret og udvidet retningslinjer i forbindelse med genåbning af udendørsidræt.

Det er dog vigtigt at understrege, at alle former for publikumsarrangementer fortsat ikke er tilladt. Dette fremgår både af de nuværende retningslinjer for udendørsidræt, da de kun gælder træning, samt af regeringens aftaletekst om åbningen af professionel idræt under fase 2, hvor tilskuere ikke er tilladt.

De første retningslinjer for udendørsidræt fra myndighederne var generelt åbne retningslinjer, som de enkelte idrætsforbund måtte tolke for at komme med egne tilpassede retningslinjer til deres klubber.

Åbenheden viste dog at skabe problemer for mange udendørsidrætter, da landets kommuner og politi ligeledes tolkede dem på egen måde, hvor særligt forsamlingsforbuddet er blevet tolket forskelligt.

Nogle steder har man derfor fulgt Rigspolitiets anvisning om, at forsamlingsforbuddet omfatter fællesaktiviteter på et område, hvor vores klubber også har kunnet åbne træningen med DMU’s retningslinjer. Andre steder har man dog tolket det som max. 10 personer på hele området til stor frustration for både os, vores klubber og medlemmer.

Som sagt har DMU ikke været den eneste udendørsidræt med problemet. Derfor har DIF været i dialog med Kulturministeriet, som i går sammen med Rigspolitiet har præciseret retningslinjen:

Må idrætsforeninger og klubber træne udendørs?

Ja, hvis aktiviteterne foregår i grupper af maksimalt 10 personer (inkl. træner og lignende). Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan f.eks. ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.

Præciseringen betyder også, at Kulturministeriet er kommet med flere specifikke retningslinjer såsom zoneopdeling samt for håndtering af frivillige/officials (disse kan læses udførligt i Kulturministeriets udmelding her) Alle DMU’s klubber kan derfor træne med nedenstående retningslinjer, såfremt de lokale myndigheder godkender en åbning.

Der vil ikke blive afviklet løb inden d. 8. juni, hvortil vi efterfølgende vil afvente retningslinjerne for ændringer i forsamlingsforbuddet. Dette vil omfatte løb uden publikum.

DMU’s tilpassede retningslinjer

Det forudsættes, at myndighedernes generelle anbefaling om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes. Ligesom det gælder, at personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder ikke bør deltage.

Den enkelte aktive og klub er ansvarlig for, at nedenstående anbefalinger overholdes og beskrives ud fra, hvordan den enkelte klub kan administrere anbefalingerne. Det er fortsat den enkelte klubs ansvar, at eventuelle lokale krav om godkendelse indhentes. Vi er naturligvis til rådighed for yderligere støtte.

Klubberne skal inden åbning forberede følgende punkter:

Klubhuse og faciliteter

 • Der er ikke adgang til området for personer som ikke er involveret i afviklingen af træningen. I bedes opsætte skilte om ”Adgang Forbudt for Uvedkommende” (kan hentes her i A4 og A3)
 • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder mv. holdes fortsat lukkede, så det alene er den udendørsaktivitet, der udøves, og at medlemmerne efter endt aktivitet tager hjem
 • Omklædning foregår i bilerne
 • Toiletter kan holdes åbne og bør indrettes hensigtsmæssigt, herunder skal tages højde for, at der ikke opstår kødannelse. Dertil skal toiletterne rengøres hyppigt.
 • Redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere, og skal rengøres i tilfælde af, at flere personer benytter samme udstyr
 • Der skal foretages hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt
 • Plakaten med sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal hænges synlige steder på klubbens område

Ryttergård og tilmelding

 • Ryttergården skal indrettes således, at det sikres, at der er områder på ca. 60-80 kvm til den enkelte bil, hvis der parkeres biler i ryttergården.
 • Der bør opmærkes med synlige båse/felter samt være mindst 2 meters afstand mellem hver bås.
 • Ryttergården indrettes således, at kørerne i samme træningsgruppe opholder sig /er parkeret i opdelte felter/båse, der ligger ved siden af hinanden, for at undgå krydsende trafik fra kørerne på vej til banen.
 • Tilmeldingen foregår udendørs og der skal opmærkes med nødvendig afstand mellem alle (1 meter)
 • Der skal være mulighed for afspritning af hænder
 • Plakaten med sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal hænges synlige steder på klubbens område
 • Tilmelding med Mobile Pay eller anden kontaktløs betaling (kontanter skal undgås)

Antal hjælpere

 • For hver aktiv kører må der kun være en ekstra person med.

Træningen

 • Der skal være en træningsleder pr. bane, hvor der finder træning sted, samt en yderligere træningsleder med ansvar som coronavagt. Disse skal bære fluorescerende veste (og gerne med tekst ”Træningsleder”). Den ene står for træningen som normalt og den anden (coronavagt) er ansvarlig for, at alle overholder de forskellige punkter og specielt, at der hele tiden holdes god afstand mellem alle og at man ikke samles i en flok. Coronavagten behøver ikke TL licens.
 • Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en frivillig forlader arbejdsstationen, og en anden frivillig skal overtage denne.
 • Små kørere må kun hjælpes med deres sikkerhedsudstyr af egne pårørende. Det er kun træningslederen, der må tilse og hjælpe med sikkerhedsudstyret blandt flere kørere.
 • Træningen gennemføres som normalt, dog med en begrænsning på antal på banen ad gangen med følgende:
  • Motocross: 10 aktive
  • Speedway: 4 aktive
  • Mini RR: 10 aktive
  • Trial: 10 aktive
  • Enduro: 10 aktive
 • Ryttergården anvendes alene med henblik på at klargøre egne aktiviteter, og det er ikke tilladt at gruppere sig med andre aktive, så der er tale om en ”forsamling”.
 • Ryttergården bør opdeles i synlige felter/båse med mindst 2 meters afstand mellem hver felt/bås
 • Maksimalt antal aktive i ryttergården:
  • Motocross: 30 aktive – under forudsætning at afstanden som angivet ovenfor kan overholdes.  Ellers skal klubben justere til det antal, der er plads til i Ryttergården.
  • Speedway: 16 aktive – som der er plads til i Ryttergården og der skal være mindst 4 meter afsat til hver kører, altså mindst 4×4 meter. Alternativt kan klubbens øvrige udendørs arealer tages i brug.
  • Mini RR: 20 aktive
  • Trial: 20 aktive
  • Enduro: 20 aktive
 • Klubberne er ansvarlige for at etablere et system for tilmeldingen til træning for at sikre ovenstående overholdes og undgå overlap af fysisk fremmøde på klubbens arealer, der overstiger det tilladte antal deltagere.

Herunder er information fra Sundhedsministeriet for udendørsaktiviteter (Plakaten kan hentes her)

KONTROLLERET ÅBNING AF TRÆNING 21. APRIL 2020

Kære alle

Hermed nyt om corona-situationen

Nyheden er tilgængelig på hjemmesiden her: https://dmusport.dk/kontrolleret-aabning-af-traening-21-april-2020/

______________________________________________________________________________


KONTROLLERET ÅBNING AF TRÆNING 21. APRIL 2020

Siden den 12. marts hvor alle aktiviteter blev nedlukket ud fra et forsigtighedsprincip for at begrænse smitten, kan det nu konstateres, at det også har virket efter hensigten.

På baggrund af seneste information og anbefalinger fra DIF og myndighederne vil DMU igangsætte en kontrolleret genåbning af vores aktiviteter fra og med 21. april 2020.

Det forudsættes, at myndighedernes generelle anbefaling om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes. Ligesom det gælder, at personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder ikke bør deltage. Og sids tmen ikke mindst er det vigtigt, at vi alle bruger den sunde fornuft og sikrer den generelle sundhed.

Den enkelte aktive og klub er ansvarlig for at nedenstående anbefalinger overholdes og beskrives ud fra, hvordan den enkelte klub kan administrere anbefalingerne. Men det skal også nævnes, at der kan værelokale fortolkninger, som kan medføre ændringer i DMU’s anbefalinger og det er klubbens ansvar at overholde eventuelle lokale fortolkninger. Det er ligeledes op til den enkelte klub, hvilken dato I åbner, da vi er velvidende om den udfordring, det bliver at koordinere åbningen.

Klubberne skal inden åbning forberede følgende punkter:
 
Klubhuse og faciliteter
 • Der er ikke adgang til området for personer som ikke er involveret i afviklingen af træningen. I bedes opsætte skilte om ”Adgang Forbudt for Uvedkommende” (kan hentes her i A3 og A4 størrelse)
 • Klubhuse,omklædningsrum, samlingssteder mv. holdes fortsat lukkede, så det alene er den udendørsaktivitet, der udøves, og at medlemmerne efter endt aktivitet tager hjem
 • Omklædning foregår i bilerne (der vil være adgang til toilet og håndvask)
 • Redskaber, fasteinstallationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere.
 
Ryttergård og tilmelding
 • Ryttergården skal indrettes således, at det sikres, at der er 5-8 meter mellem de enkelte biler. Det anbefales, at der opmærkes båse til bilerne, som vil gøre det nemmere for alle.
 • Tilmeldingen foregår udendørs og der skal opmærkes med nødvendig afstand mellem alle (2meter)
 • Der skal væremulighed for afspritning af hænder
 • Tilmelding med Mobile Pay eller anden kontakt løs betaling (kontanter skal undgås)
 
Antal hjælpere
 • For hver aktiv kører må der kun være en ekstra person med.
 
Træningen
 • Der skal være2 Træningsledere til hver træning. Begge skal bære en fluorescerende vest (og gerne med tekst ”Træningsleder”). Den ene står for træningen som normalt og den anden træningsleder (Corona vagt) er ansvarlig for, at alle overholder de forskellige punkter og specielt, at der hele tiden holdes god afstand mellem alle og at man ikke samles i en flok.
 • Små kørere må kun hjælpes med deres sikkerhedsudstyr af ege pårørende. Det er kun træningslederen, der må tilse og hjælpe med sikkerhedsudstyret blandt flere kørere.
 • Gennemføres som normalt, dog med en begrænsning på antal på banen ad gangen på følgende:
  • Motocross: 10aktive
  • Speedway: 4aktive
  • Mini RR: 10aktive
  • Trial: 10aktive
  • Enduro: 10aktive
 • Ryttergården anvendes alene med henblik på at klargøre egne aktiviteter, og det er ikke tilladt at gruppere sig med andre aktive, så der er tale om en ”forsamling”.
 • Maksimaltantal aktive i ryttergården:
  • Motocross: 30aktive – under forudsætning at afstanden som angivet ovenfor kan overholdes. Ellers skal klubben justere til det antal der er plads til i Ryttergården.
  • Speedway: 16aktive (som der er plads til i Ryttergården under tag)
  • Mini RR: 16aktive
  • Trial: 20aktive
  • Enduro: 20aktive
 • Klubberne er ansvarlige for at etablere et system for tilmeldingen til træning for at sikre ovenstående overholdes og undgå overlap af fysisk fremmøde på klubbens arealer,der overstiger det tilladte antal deltagere.
Herunder er seneste information fra Sundhedsministeriet for udendørsaktiviteter:

Plakaten kan hentes her

Hvis der er spørgsmål, er undertegnede naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

Jørgen Bitsch
Formand
DMU

DMU INFORMATION OM CORANA 18.03.2020

DMU INFORMATION OM CORANA 18.03.2020

På baggrund af den seneste information fra Myndighederne om tiltagene mod Corona-virusen er det i DMU besluttet, at med virkning fra onsdag den 18. marts og foreløbig frem til den 30. marts gælder følgende:

• Alle indendørs og udendørs sports- og idrætsfaciliteter lukker ned

• Forbud mod forsamlinger med mere end 10 personer.

Dette betyder i praksis, at der fortsat ikke kan afvikles nogen former for træning med eller uden motorcykel, da alle sportsaktiviteter er indeholdt i dette nye tiltag. Samtidig er det besluttet, at alle løbsarrangementer under DMU suspenderes til og med 29. april 2020.

Denne dato er foreløbig og under forudsætning af, at træning kan genoptages fra og med 1. april i Danmark.Løbskalenderen er lukket for tilmelding og åbnes, så snart vi igen har styr på situationen (og vi skal nok sikre de nødvendige tidsterminer for tilmelding).

Dette medfører, at den enkelte gren nu arbejder på at undersøge mulighederne for at forlænge sæsonen, når vi forhåbentlig kommer gennem denne meget alvorlige situation.

Der vil komme yderligere information fra den enkelte gren i de kommende dage, men vi håber og forventer, at alle vil være tålmodige. Vi vender tilbage med yderligere informationer, så snart der er nyt.

Hvis udviklingen ændrer sig i den kommende periode, vil vi justere efter de muligheder, der måtte være, hvilket naturligvis også omfatter yderligere tiltag fra myndighederne.

Vi vil endnu engang bede alle om at følge myndighedernes og DMU´s anbefalinger med hensyntagen til alle vore medborgere og den situation, som ingen før har oplevet.

På forhånd tak til jer alle for jeres forståelse og hjælp gennem denne meget svære periode for os alle.

For yderligere spørgsmål kontaktes Jørgen Bitsch

jorgen.bitsch@gmail.com

Lukket!

Besked fra DMU:

“INFORMATION FRA DANMARKS MOTOR UNION ANGÅENDE CORONAPå baggrund af den seneste udmelding og anbefalinger i forbindelse med Corona virus situationen i Danmark, fra Statsminister Mette Frederiksen og efterfølgende fra DIF følger DMU naturligvis alle anbefalingerne.Det vil sige, at vi kraftigt anbefaler alle klubber under DMU at aflyse alle aktiviteter frem til og med den 27. marts både indendørs og udendørs aktiviteter (træning, løb, større møder osv.)”