Vestjysk Motocross Club

DMU/DMCU samarbejde

DMU skriver:

Kære MX-klubber

Som vi informerede om lige i starten af året, er det ikke lykkedes at forny samarbejdsaftalen mellem DMU og DMCU. Dette tager sit afsæti, at DMU af sikkerhedsmæssige- og forsikringshensyn har stillet krav om, at træning på DMCU-baner foregår i overensstemmelse med DMU’s krav til flagposter på banen, jf. vores forsikringsdækning. Dette er vi ikke nået til enighed med DMCU om, og derfor foreligger der altså ikke nogen samarbejdsaftale for 2019.

I sportens hellige navn og af hensyn til kørerne skal viselvfølgelig også videre, og det betyder, at DMU har besluttet at tilbyde følgende:

De klubber i DMCU, der vil have adgang fra DMU-kørere på deres anlæg (med vores forsikringsdækning), får baneanlægget synet af DMU-banesynsfolk, med afregning herfor, ganske som vores DMU-klubber gør.

Forudsætninger:

• En DMU-klub står bag, og står for anbefaling/ønske fra en DMCU-klub.

• DMCU-banen godkendes af vore banesynsfolk i forhold tilbemanding og brug af flag under træning. Hertil respekterer vi som hidtil DMCUs generelle banesyn.

• DMCU-klubben anviser en person i klubben (banevagt/træningsleder), der overordnet er ansvarlig for, at træningen foregår jævnfør banesynet udført af DMU.

• Hertil vil vi tilbyde et kursus (det samme som DMU-klubbernes træningsledere gennemgår), for de klubber der ønsker dette (tid og sted efter aftale).

Yderligere:

• DMU tilbyder stadig (som de foregående år), at DMCU-kørerne kan køre/træne på alle DMU-banerne, mod at indløse det såkaldte ”træningsbevis”i den DMU-klub man foretrækker at være medlem af. Dvs. DMCU-køreren tegner et DMU-klubmedlemskab og fremviser sin gyldige DMCU-licens i DMU-klubben, hvorefter klubben kontakter undertegnede, og jeg registrerer køreren med et DMCU-trænings bevis i medlemssystemet.

Vi håber, at I vil være behjælpelige med at kommunikere dette til jeres kørere. Vi lægger selvfølgelig også informationen op på vores hjemmeside. Giver noget af det anledning til spørgsmål, skal I endelig tage kontakt.

Rigtig god dag.


Træningslederkursus

Afholdelse af træningslederkursus

Torsdag d. 31.januar kl. 19 afholdes der træningslederkursus i klubhuset hos VMCC. Deltagelse i kurset udløser en træningsleder (TL)-licens i DMU. En gyldig TL-licens er en forudsætning for, at du kan fungere som træningsleder i klubben.

På træningslederkurset får du indblik i DMU´s organisation og opbygning, og de vigtigste områder i MX-Reglementet – herunder reglerne for træning – gennemgås.

Du skal medbringe Alment Reglement og MX-reglementet (evt. på PC eller iPad, du behøver ikke printe det ud) samt skrivesager til at tage notater med.

Der er ikke krav om, at du har nogen form for licens i forvejen.

Tilmelding foretages af klubben via DMU’s Kursusportal, så hvis du vil deltage på kurset,skal du kontakte klubben (galbertsen@deloitte.dk).

Klubmesterskabs Datoer 2019

Datoer for klubmesterskaber – kan ikke flyttes:

Onsdag d. 10. april 1. afdeling

Onsdag d 22. maj 2. afdeling

Onsdag d 19. juni 3. afdeling

Onsdag d 14. august 4. afdeling

Lørdag d. 12. oktober 5. afdeling

Lørdag d. 12. oktober 6. afdeling

Indmeldelse / Licens

Indmeldelse skal ske hos DMU. Følg linket her for at bestille medlemskab.

Step 1. Afkryds om du har et licens nummer eller ej.
Step 2. Udfyld nødvendige oplysninger (Kun hvis man i forvejen ikke har en licens)
Step 3. Indtast licens nummer Feks. 12345
Step 4. Vælg klub
Step 5. Vælg medlemskab
Step 6. Betal og du er nu medlem.

Hvis du vil rette i dine oplysninger kan dette gøres her.