DMU skriver:

Kære MX-klubber

Som vi informerede om lige i starten af året, er det ikke lykkedes at forny samarbejdsaftalen mellem DMU og DMCU. Dette tager sit afsæti, at DMU af sikkerhedsmæssige- og forsikringshensyn har stillet krav om, at træning på DMCU-baner foregår i overensstemmelse med DMU’s krav til flagposter på banen, jf. vores forsikringsdækning. Dette er vi ikke nået til enighed med DMCU om, og derfor foreligger der altså ikke nogen samarbejdsaftale for 2019.

I sportens hellige navn og af hensyn til kørerne skal viselvfølgelig også videre, og det betyder, at DMU har besluttet at tilbyde følgende:

De klubber i DMCU, der vil have adgang fra DMU-kørere på deres anlæg (med vores forsikringsdækning), får baneanlægget synet af DMU-banesynsfolk, med afregning herfor, ganske som vores DMU-klubber gør.

Forudsætninger:

• En DMU-klub står bag, og står for anbefaling/ønske fra en DMCU-klub.

• DMCU-banen godkendes af vore banesynsfolk i forhold tilbemanding og brug af flag under træning. Hertil respekterer vi som hidtil DMCUs generelle banesyn.

• DMCU-klubben anviser en person i klubben (banevagt/træningsleder), der overordnet er ansvarlig for, at træningen foregår jævnfør banesynet udført af DMU.

• Hertil vil vi tilbyde et kursus (det samme som DMU-klubbernes træningsledere gennemgår), for de klubber der ønsker dette (tid og sted efter aftale).

Yderligere:

• DMU tilbyder stadig (som de foregående år), at DMCU-kørerne kan køre/træne på alle DMU-banerne, mod at indløse det såkaldte ”træningsbevis”i den DMU-klub man foretrækker at være medlem af. Dvs. DMCU-køreren tegner et DMU-klubmedlemskab og fremviser sin gyldige DMCU-licens i DMU-klubben, hvorefter klubben kontakter undertegnede, og jeg registrerer køreren med et DMCU-trænings bevis i medlemssystemet.

Vi håber, at I vil være behjælpelige med at kommunikere dette til jeres kørere. Vi lægger selvfølgelig også informationen op på vores hjemmeside. Giver noget af det anledning til spørgsmål, skal I endelig tage kontakt.

Rigtig god dag.