Hej alle.

Sæt kryds i kalenderen til vores generalforsamling d.27/11 kl 19.00 i vores nye klubhus.

Husk indkommende forslag skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før.