Kære medlemmer og familie hertil

Det var et fantastisk arrangementder blev afholdt søndag den 29. august, der blev lavet rigtig meget før underog efter. Bestyrelsen vil i forlængelse af det kommende klubmesterskab (eftersidste heat), afholde et lille opsamlingsmøde samt drøftelser omkring opgaverresten af året mv.. Vi har hørt rigtig meget undervejs, men tænker at vi skal have lidt arbejdsgrupper, et par ansvarlige samt evaluering af DM A.

Kiosken er vært med enflæskestegsbruger og lidt at drikke hertil, er der andet du gerne vil have er kiosken åben og det kan købes her 😊

Der vil være lidt info fra afholdelse af DM A, lidt økonomi mv. – dommerrapporten er dog imponerende flot– men vi er sikker på at der er noget vi kan blive bedre til.

Har du ikke mulighed for at komme, så skriv en mail til Gitte Albertsen, så vil hun opsamle info:   vmcckroen@gmail.com

Herudover er der masse af opgaver for det kommende år:

  • Uddannelse nye træningsleder
  • Uddannelse nye tidstager
  • Søge fonde mv. til tidstager system
  • Opsætning/køb mv. tidstagersystem
  • Plankeværk den høje vold
  • Vandhuller
  • Nyt jord på banen
  • Fonde mv. hegn til banen
  • Generelt vedligehold / maling
  •  

Og der er sikkert meget mere.

Mvh  Bestyrelsen