Onsdag den 8. september i solskin var der evalueringsmøde omkring A DM samt en drøftelse omkring opgaver, kommende kurser mv. Super hyggelig aften der startede med klubmesterskab, lækker mad fra kioskpigerne, flæskesteg med det hele 😊, herefter et super godt og konstruktiv møde omkring afholdelse af DM A samt kommende opgaver. Der er taget referat som vil blive sendt ud til alle medlemmer. Alle var naturligvis ikke til mødet, og der er en masse arbejdsopgaver, kurser mv. som vi er sikker på flere vil deltage i.

Som VMCC’er løfter vi i flok, vier en frivillige forening hvor det forventes at alle medlemmer (eller familiemedlemmer) bidrager til fællesskabet og hjælper i klubben, der er opgaver til alle 😊

Mange hilsner

Bestyrelsen