Vestjysk Motocross Club

Bane vedligeholdelse


Vi har en fed bane med omgivelser, der når nye højder bla. med vores nye klubhus.
Derfor har vi valgt Vestjysk rustfri montage til at stå for banen, med det formål at det ikke kun er omgivelserne der sætter standarden for Danmarks bedste klub men også banen i sin helhed!
VMCC ser frem til samarbejdet med Vestjysk rustfri montage.

Hvis man har forslag/ønsker til banen bør disse henvendes til Kent Vildbæk Buhl som står for klubbens Arbejdsmiljø- & Baneudvalg.

Dato er 2019

Dato            Dag             Aktivitet

23-03-2018 Lørdag        Vinterturnering Syd

10-04-2019 Onsdag       1. afdeling Klubmesterskab

22-05-2019 Onsdag       2. afdeling Klubmesterskab

26-05-2019 Søndag        Træningsweekend

19-06-2019 Onsdag        3. afdeling Klubmesterskab

29-06-2018 Lørdag         JM/FM

01-07-2019 Mandag       Træningsuge

02-07-2019 Tirsdag        Træningsuge

03-07-2019 Onsdag         Træningsuge

04-07-2019 Torsdag        Træningsuge

05-07-2019 Fredag          Træningsuge

14-08-2019 Onsdag         4. afdeling Klubmesterskab

24-08-2019 Lørdag          Klubdag

25-08-2019 Søndag          Klubdag

12-10-2019 Lørdag           5.&6. afdeling Klubmesterskab

DMU/DMCU samarbejde

DMU skriver:

Kære MX-klubber

Som vi informerede om lige i starten af året, er det ikke lykkedes at forny samarbejdsaftalen mellem DMU og DMCU. Dette tager sit afsæti, at DMU af sikkerhedsmæssige- og forsikringshensyn har stillet krav om, at træning på DMCU-baner foregår i overensstemmelse med DMU’s krav til flagposter på banen, jf. vores forsikringsdækning. Dette er vi ikke nået til enighed med DMCU om, og derfor foreligger der altså ikke nogen samarbejdsaftale for 2019.

I sportens hellige navn og af hensyn til kørerne skal viselvfølgelig også videre, og det betyder, at DMU har besluttet at tilbyde følgende:

De klubber i DMCU, der vil have adgang fra DMU-kørere på deres anlæg (med vores forsikringsdækning), får baneanlægget synet af DMU-banesynsfolk, med afregning herfor, ganske som vores DMU-klubber gør.

Forudsætninger:

• En DMU-klub står bag, og står for anbefaling/ønske fra en DMCU-klub.

• DMCU-banen godkendes af vore banesynsfolk i forhold tilbemanding og brug af flag under træning. Hertil respekterer vi som hidtil DMCUs generelle banesyn.

• DMCU-klubben anviser en person i klubben (banevagt/træningsleder), der overordnet er ansvarlig for, at træningen foregår jævnfør banesynet udført af DMU.

• Hertil vil vi tilbyde et kursus (det samme som DMU-klubbernes træningsledere gennemgår), for de klubber der ønsker dette (tid og sted efter aftale).

Yderligere:

• DMU tilbyder stadig (som de foregående år), at DMCU-kørerne kan køre/træne på alle DMU-banerne, mod at indløse det såkaldte ”træningsbevis”i den DMU-klub man foretrækker at være medlem af. Dvs. DMCU-køreren tegner et DMU-klubmedlemskab og fremviser sin gyldige DMCU-licens i DMU-klubben, hvorefter klubben kontakter undertegnede, og jeg registrerer køreren med et DMCU-trænings bevis i medlemssystemet.

Vi håber, at I vil være behjælpelige med at kommunikere dette til jeres kørere. Vi lægger selvfølgelig også informationen op på vores hjemmeside. Giver noget af det anledning til spørgsmål, skal I endelig tage kontakt.

Rigtig god dag.


Træningslederkursus

Afholdelse af træningslederkursus

Torsdag d. 31.januar kl. 19 afholdes der træningslederkursus i klubhuset hos VMCC. Deltagelse i kurset udløser en træningsleder (TL)-licens i DMU. En gyldig TL-licens er en forudsætning for, at du kan fungere som træningsleder i klubben.

På træningslederkurset får du indblik i DMU´s organisation og opbygning, og de vigtigste områder i MX-Reglementet – herunder reglerne for træning – gennemgås.

Du skal medbringe Alment Reglement og MX-reglementet (evt. på PC eller iPad, du behøver ikke printe det ud) samt skrivesager til at tage notater med.

Der er ikke krav om, at du har nogen form for licens i forvejen.

Tilmelding foretages af klubben via DMU’s Kursusportal, så hvis du vil deltage på kurset,skal du kontakte klubben (galbertsen@deloitte.dk).